اخبار

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

بازدید امیر سیاری از فروشگاه شمس سمنان

بازدید امیر سیاری از فروشگاه شمس سمنان

در طول رزمایش سراسری پهپادی ستاد مشترک و نیروی پدافند هوایی آجا امیر دریادار...

فروشگاه بزرگ شمس پایگاه وحدتی دزفول

فروشگاه بزرگ شمس پایگاه وحدتی دزفول

مسـاحت ایـن فروشـگاه 600 مترمربـع است کـه در 21 دی ماه سال 1383به‌مناسـبت دهـه...

مجتمع فروشگاه های خانگی، سوپری و پروتئینی شهرک شهید بهشتی

مجتمع فروشگاه های خانگی، سوپری و پروتئینی شهرک شهید بهشتی

فروشـگاه شـمس شـهید بهشـتی اولیـن فروشـگاه تعاونـی شـمس اسـت کـه درسـال 1370...

فروشگاه بزرگ مهرآباد

فروشگاه بزرگ مهرآباد

  مسـاحت فروشـگاه مهرآباد 700 متر مربـع است که مرحله اول بازسازی در سـال 1380و مرحله...

استقرار فروشگاه‌های شمس در سراسر کشور

استقرار فروشگاه‌های شمس در سراسر کشور

 شرکت تعاونی شمس با 50 فروشگاه مجهز، کالا‌های خانگی، کادویی، سوپری و پروتئینی در...