افتخارات

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

افتخارات

به زودی تمامی افتخارات شرکت تعاونی شمس در این مکان قرار داده می شود

صدور گواهینامه بهبود سیستم مدیریت کیفیت

صدور گواهینامه بهبود سیستم مدیریت کیفیت

صدور گواهینامه بهبود سیستم مدیریت کیفیت

 
تعاوني برتر ملي سال 1389

تعاوني برتر ملي سال 1389

تعاوني برتر ملي سال 1389

دریافت گواهینامه ISO

دریافت گواهینامه ISO

دریافت گواهینامه ISO

 

پنجمین جشنواره تعاونی های برتر

پنجمین جشنواره تعاونی های برتر

پنجمین جشنواره تعاونی های برتر