بازسازی فروشگاه تعاونی شمس پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

بازسازی فروشگاه تعاونی شمس پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان
بازسازی فروشگاه تعاونی شمس پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

بازسازی فروشگاه تعاونی شمس پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

در راستای بازسازی وتوسعه فروشگاههای زنچیره ای شرکت تعاونی شهید منصور ستاری(شمس)

ودر خواست مکرر اعضاءومسئولین پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان با مساعدت امیر معاونت

محترم اداره مهندسی نهاجا وجانشین محترم طرح وبرنامه وبودجه نهاجاساختمان مجاور فروشگاه قبلی

به فروشگاه اضافه وفضای فروشگاه از 300متر مربع به 500مترمربع توسعه یافته است وحدود بالغ بر 2000000000  ریال  تجهیزات فروشگاهی شامل قفسه های t  ودیواری ویخچالهای ایستاده وزمینی

،تجهیزات صندوق،دوربین های مدار بسته وتجهیزات چهار غرفه فروش البسته نظامی ،گل وکیاه ،

موبایل ولوازم جانبی،کفش وپوشاک وعلائم نظامی را تهیه، نصب وچیدمان کالا انجام گردید.

پس از آماده بهره برداری شدن فروشگاه ،در مورخه 12/4/99که مصادف با ولادت حضرت علی ابن    موسی الرضا(ع) با حضورمسئولین پایگاه وپدافند هوایی ونهاد های عقیدتی سیاسی وحفاظت اطلاعات ومسئولین شرکت تعاونی شمس فروشگاه افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت ودر نظر خواهیاز               کارکنان وخانواده آنها از وضعیت جدید فروشگاه استقبال ورضایت خود را از وضعیت بازسازی وتوسعه فروشگاه بطور مکرر اعلام داشتند .

شرکت تعاونی شمس برخود واجب می داند که در راستای تامین وتوزیع کالاهای اساسی مورد نیاز کارکنان وخانواده محترم آنها شامل برنج، قند، شکر، گوشت..وتوجه به معیشت کارکنان آنچه در توان داردبکار بکیرد وزمینه شادی وخرسندی آنها را فراهم آورد.ودر این راستای ازحمایت امیر فرماندهی محترم نهاجا ونیروی پدافند هوایی وسایر مسئولین دو نیرو برخوردار می باشد که جای تقدیر وتشکر دارد .واز اینکه معیشت کارکنان را در اولویت قرار داده اند باعث خرسندی وسپاس می باشد.