بازدید از شرکت تعاونی شمس

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

بازدید از شرکت تعاونی شمس
بازدید از شرکت تعاونی شمس

در مورخه 98/03/19 امیرسرتیپ2 دکتر نیک بخش حبیبی ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات به همراه امیر سرتیپ فرج اله برات پور لیدر عملیات اچ3 به اتفاق هیئت همراه از دفتر مرکزی شرکت تعاونی شهید منصور ستاری (شمس) بازدید به  عمل آورده و از نزدیک با فعالیتهای شرکت در راستای تامین معیشت کارکنان و خدمات ارائه شده به کارکنان نها جا و نیروی پدافند هوائی آشنا گردیده و از فعالیتهای انجام شده در راستای توصعه فروشگاه ها در سراسر کشور و ارائه خدمات به قیمت یکنواخت در کلیه فروشگاها تقدیر و تشکر نمودند.