افتتاح فروشگاه باز سازی شده شمس بندر عباس

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

افتتاح فروشگاه باز سازی شده شمس بندر عباس
افتتاح فروشگاه باز سازی شده شمس بندر عباس

افتتاح فروشگاه باز سازی شده شمس بندر عباس

 

جــهت استقبال اعـــضاء،کارکــنان وخــانواده های  مــحترم  مـستقر در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندر عباس فـــــروشگاه سوپری تـــــعاونی شــــمس بعلت کم بودن فضای فروشگاه با هماهــــنگی ومذاکـــرات انــجام شده با فـــرماندهـی وقت پایـگاه ، سـاخــتمان مـــــجاور فــروشگاه  ســــوپری در اخـــــتیارتــعاونی شـــــمس  قـــــرار گیرد تا  نسبت به توسعه فروشـــــگاه وآمـــــاده  نمــودن  فــضای لازم جهت افـــــزایش تنوع کالای قابل عرضه اقدام لازم بــعمل آیدکه در این راستا اقدامات زیر انجام شد.

        1- با تصویب هیئت مـدیره وهماهــنگی های انجام شده با فرماندهــی یگان باجــــمع آوری دیوار های بین فروشگاه وفــضای مـــجاور مــساحت فـروشگاه را از 60متر به200مترمربع افزایش داده شدودر بــخشی از فروشگاه نیزاقدام به نصب سیستمهای تصــفیه آب بهـــداشتی جـهت عـــرضه آب آشـامیدنی به صورت شـبانه روزی  به قـــیمت  20  لیتر 8000   ریال از طریق دستگاه عابرآب گردید.

         2- برابر محاسبات انجام شده با تامین اعتبار از طریق این تعاونی و عقد قرارداد با پیمانکاران  بازسازی و نوسازی و توسعه فروشگاه انجام گردید

      3-فروشگاه یاد شده در مــورخه 98/8/26با حـضورامیر فرماندهی مـحترم پایگاه وامیر فرماندهی محترم منطقه پدافند هوایی ،مدیرعامل شرکت تعاونی شـمس، ریاست کانون بازنشستگان و نهادها و سایر مسئولین و خانواده های محترم مستقر در پایگاه افتتاح و راه اندازی گردید.