گواهینامه ایزو

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

گواهینامه ایزو
گواهینامه ایزو

شرکت تعاونی شمس از طریق شرکت بین المللی MOODY مورد ارزیابی قرار گرفت و بهبود سیسستم مدیریت کیفیت تعاونی از طریق ارزیاب شرکت مذکورمورد تایید قرار گرفته و گواهینامه ISO 9001:2008به شماره 16329درمورخه 2012-16-juneتوسط مرکز صدور گواهینامه Mic صادر و بدین شرکت تحویل گردید.

خدای را شاکریم که با تلاش و پی گیری مستمر و اعمال آموزشهای لازم و نظر سنجی از اعضاء توانسته ایم تایید بهبود سیستم مدیریت کیفیت را در شرکت اجرا نماییم.

برای ما پیغام بگذارید